Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích

Popis zakázky

Dostavba zajišťuje rozšíření školy o základní (neodborné) učebny, malou tělocvičnu a byt pro školníka. Část s učebnami je nepodsklepená stavba s třemi nadzemními podlažími se zastřešením valbovou střechou s taškovou krytinou. Stavba je postavena v kombinaci ŽB monolit s vyzdívkami, stropy jsou filigránové. Stavba je napojena teplovodem na stávající školu. Součástí dodávky je dešťová kanalizace s retenční nádrží, splašková kanalizace a vodovod, vše doplněné venkovním osvětlením a napojením na hlavní rozvaděč školy.

 • Investor
  Město Čelákovice
 • Místo
  Česká republika/Čelákovice
 • Doba realizace
  05/2019 - 08/2020
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference