Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Výstavba provizorní menzy Univerzity Karlovy

Popis zakázky

Jedná se o novou dočasnou modulární stavbu včetně napojení na sítě technické infrastruktury. Součástí dodávky modulární stavby na Albertově v Praze jsou zdravotně technické instalace, vzduchotechnika a topení, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a technologie gastro. V rámci venkovních úprav bylo provedeno napojení na inženýrské sítě a byly realizovány zpevněné plochy.

Stavba bude sloužit jako provizorní menza pro studenty Univerzity Karlovy po dobu výstavby sousedních dvou budov - Globcentra a Biocentra. Stavba menzy je umístěna ve 30 jednopodlažních kontejnerových buňkách, které jsou konstrukčně propojeny dle požadované dispozice a jsou posazeny na základových patkách. Vnější veřejně přístupný prostor je navržen tak, aby umožňoval přístup osobám s omezenou schopností pohybu včetně osob na invalidních vozících a rovněž všem osobám se sníženou schopností orientace.

 • Investor
  Univerzita Karlova
 • Místo
  Praha
 • Doba realizace
  08/2022 - 01/2023
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference