Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Výstavba polyfunkčního domu veterinární medicíny

Popis zakázky

Hlavni budova objektu veterinární medicíny s laboratořemi a administrativou je navržena jako dvoupodlažní s menším prostorem strojovny na střeše objektu. Objekt je ve dvou polích doplněn technickým suterénem. Vstup do objektu pro pěší je navržen na střed objektu, který je tvaru L. Před vstupem do objektu se nacházejí některá parkovací místa, včetně dvou určených pro parkováni imobilních.

Stejně vysoký je pak navržen i objekt skladové a distribuční haly, který je rozdělen na dva provozy, do kterých jsou navrženy samostatné vstupy a vjezdy přímo ze zpevněné plochy před objektem.

Na čele objektu veterinární medicíny směrem do areálu je navrženo venkovní ocelové únikové schodiště. Konstrukčně se jedná o železobetonový monoliticky skelet s lehkým obvodovým pláštěm. Okna jsou navržena hliníková, zastíněna venkovními žaluziemi. Střechy objektů jsou navrženy jako ploché.

 • Investor
  Sevaron s. r. o.
 • Místo
  Česká republika/Kuřim
 • Doba realizace
  02/2019 - 11/2019
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference