Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Vodní svět Velké Karlovice

Popis zakázky

Cena Inženýrské komory 2021.

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2020 Zlínského kraje. 

Stavba Vodního světa Velké Karlovice s celoročním provozem dokonale zapadá do krajinného rázu Velkých Karlovic a obrazně s ní tvoří jeden funkční celek. Vodní zábavní park je postaven na místě bývalého výrobního podniku z přírodních materiálů, zejména kamene a dřeva (sibiřský modřín), v kombinaci s hliníkovými rámy otvorů. Obzvlášť originálním způsobem jsou řešené sauny ve tvaru válců, které jsou umístěny kaskádovitě v těsné blízkosti hlavní budovy a jsou tak architektonickým doplňkem celé stavby. Celý areál je řízen vyspělou technologií zabírající celé podzemní podlaží hlavního objektu.

Hlavní budova je tvarově jednoduchá, jednopodlažní se sedlovou střechou a technickým suterénem. Otrokovický závod společnosti PSG Construction a.s. realizoval jako generální dodavatel soubor objektů areálu Vodního světa, včetně potřebné dopravní a inženýrské infrastruktury, zahrnující objekt Vodního světa s venkovním tobogánem, saunovým světem, areálové komunikace, zpevněné plochy a opěrné stěny, areálovou dešťovou kanalizaci, retenční a požární nádrž, areálovou splaškovou kanalizaci, areálový vodovod, areálový NTL plynovod, areálové rozvody NN, areálové sdělovací a zabezpečovací rozvody, areálové venkovní osvětlení, vrty a rozvody pro tepelné čerpadlo, terénní a sadové úpravy, oplocení, vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Z dispozičního hlediska 1.NP obsahuje vstupní halu, šatny a sociální zařízení pro až 160 návštěvníků, bazénovou halu s relaxačním bazénem, dětským bazénem a vířivkou. Dále technické a provozní zázemí bazénu s šatnami zaměstnanců, sklady, masérnami a barem. Bazénová hala je opticky i fyzicky propojena přes terasu s okolní krajinou. 2.NP je provozně rozděleno na dvě části. Provozní část je přístupná zaměstnancům po schodišti z technického zázemí objektu. Veřejná část – galerie s odpočívárnou pro návštěvníky je přístupná po schodišti z bazénové haly. 1.PP objektu obsahuje technické zázemí a je přístupno po schodišti z provozního zázemí objektu.

Z hlediska užívání stavby imobilními zákazníky, popř. osobami se sníženou schopností pohybu je objekt Vodního světa řešen bezbariérově.

 

 • Investor
  SYNOT real estate k.s.
 • Místo
  Česká republika/Velké Karlovice
 • Doba realizace
  03/2019 - 06/2020
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference