Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Rozšíření výrobního závodu Mondeléz ČR Biscuit Production

Popis zakázky

Výrobní hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 204,75 x 80,80 m. Jsou připojeny dvoupodlažní přístavky nepravidelného pravoúhlého půdorysu. Stavba je navržena jako montovaný skelet z atypických železobetonových a předpjatých prvků. Výrobní hala je v příčném směru trojlodní s rozpony 30 + 30 + 20 m, v podélném směru má 17 polí s modulem 12,0 m.

Objekt je založen na širokoprofilových vrtaných pilotách s hlavicemi, v nichž jsou vytvořeny kalichy. Do kalichů jsou osazeny prefabrikované sloupy skeletu. Nosná konstrukce střechy je tvořena předpjatými vazníky, na nichž jsou položeny střešní vaznice.  

Po obvodě objektu jsou na hlavicích pilot položeny sendvičové základové nosníky, jejichž horní část vytváří parapet po obvodě objektu. Nosná deska základových nosníků je zapuštěna mezi sloupy.

Výrobní hala je v převážné části půdorysu dvoupodlažní. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými průvlaky s průběžnými ozuby, na nichž jsou položeny předpjaté dutinové stropní panely v závislosti na jejich rozpětí a zatížení. Na stropních panelech je provedeno nadbetonování o tloušťce 100 mm.

Dilatace je řešena kluzným uložením vaznic na vazníky a stropních průvlaků na sloupy. Další dilatace jsou provedeny pouze ve stropní konstrukci.

Rozšíření energocentra má tvar pravoúhlého lichoběžníku o celkových půdorysných modulových rozměrech 18m x 33,19m. Příčné i podélné modulové osy mají vzájemnou rozteč 6m. Stavba je navržena jako montovaný skelet z atypických železobetonových prvků. Objekt je jednopodlažní. Objekt přiléhá ke stávající budově.

Šatnový a technický objekt má obdélníkový tvar o celkových půdorysných modulových rozměrech 33,5m x 24m. Podélné modulové osy mají vzdálenost 6m. Příčné modulové osy mají vzdálenost převážně 6m. Objekt je trojpodlažní, přičemž 3NP částečně tvoří plochou střechu a částečně je zastřešeno ocelovou konstrukcí.

 • Investor
  IMOS Brno, a.s., závod Ostrava
 • Místo
  Opava
 • Doba realizace
  08/2014 - 08/2015
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference