Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Rekonstrukce vepřínu na nový podnikatelský objekt - AMTECH, spol. s r.o.

Popis zakázky

Předmětem plnění zakázky na stavební práce je kompletní odstranění stavebního nevyužívaného a chátrajícího objektu bývalého vepřína, který se nachází v areálu bývalého zemědělského družstva městyse Buchlovice. Společně s odstraněním uvedeného objektu bude provedeno kompletní odstranění kanalizačního systému vepřína, včetně betonových kanalizačních jímek a betonového hnojiště, které jsou umístěny pod úrovní okolního terénu. Následně bude provedena výstavba nového podnikatelského objektu administrativně – výrobní haly na místě odstraněného objektu a bude provedeno napojení nové haly na stávající sítě dopravní a technické infrastruktury uvnitř průmyslového areálu.

 

 • Investor
  AMTECH s. r. o.
 • Místo
  Česká republika/Buchlovice
 • Doba realizace
  04/2017 - 03/2018
 • Typ stavby
  Průmyslové stavby
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference