Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Rekonstrukce SPU Praha Malešice

Popis zakázky

Předmětem stavebních úprav bylo vytvoření nového provozu v prostoru části suterénu a přízemí stávajícího objektu. Rozdělení původních prostor bylo provedeno zděnými cihelnými konstrukcemi a typovou bezpečnostní SDK konstrukcí. Rozvody vytápění a zdravotechniky byly upraveny podle nové dispozice, rozvody vzduchotechniky a elektroinstalace byly provedeny nově tak, aby splňovaly nejen hygienické předpisy, ale vytvořily vhodné prostředí pro pracovníky v objektu. Nově vzniklý prostor byl od okolních prostor oddělen bezpečnostními konstrukcemi a bezpečnostními výplněmi.Tvarové řešení objektu zůstalo zachováno. Ve fasádě byly vytvořeny dva nové zásobovací vstupy do objektu a k jihovýchodnímu rohu objektu byl přistavěn jednopodlažní dotační box s pultovou střechou.

 • Investor
  Česká Pošta
 • Místo
  Česká republika/Praha
 • Doba realizace
  07/2013 - 10/2013
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference