Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Regionální sídlo společnosti VOLVO

Popis zakázky

Objekt ze železobetonové prefabrikované konstrukce. Skládá se ze dvou částí o půdorysných rozměrech 48x28m a 28x15m. Skelet je tvořen sloupy vetknutými do kalichů, střešními sedlovými vazníky a střešními trámy. V části objektu je mezistrop ze stropních panelů SPIROLL, který umožňuje vytvoření technického zázemí a administrativy. Založení objektu je na pilotách.

 • Investor
  IMOS Brno závod Ostrava
 • Místo
  ČR/Olomouc
 • Doba realizace
  09/0009 - 11/2011
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference