Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Montážno - kompletizačná hala PREMAGAS Stará Turá

Popis zakázky

Objekt o celkové půdorysné ploše 87x115m se skládá z halové části tvořené třemi loďmi o rozponu 24m a jednou lodí o rozponu 15m s pultovými vazníky s konzolovým vyložením na 3,2m. Celá konstrukce haly navazuje na stávající halu. Mezistrop technického zázemí je tvořen dělenými sloupy, stropními průvlaky a stropními panely SPIROLL. Součásti konstrukce vestavku byly rovněž dvě prefabrikovaná schodiště. Po obvodě objektu jsou prefabrikované sendvičové základové prahy, které zároveň tvoří funkci opěrné stěny.

 • Investor
  KERAMING Trenčín a.s.
 • Místo
  SR / Stará Turá
 • Doba realizace
  09/0009 - 11/2011
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference