Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Hala BP7

Popis zakázky

Hala o půdorysných rozměrech 72x66m.Konstrukční systém objektu je jednopodlažní halový skelet s mezipatrem. Hala je trojlodní 3x24m. Nosná konstrukce haly se skládá ze sloupů střešních průvlaků, vazníků, štítových trámů a ztužidel. Nosná konstrukce vestavku se skládá ze sloupů, stropních průvlaků, ztužidel a stropních panelů SPIROLL. Po obvodě objektu jsou na horní hraně kalichů osazeny betonové prefabrikované sendvičové základové prahy, na něž jsou osazeny parapetní panely. Založení objektu je na pilotách, které byly rovněž součástí dodávky PSG.

 • Investor
  CTP Invest
 • Místo
  ČR / Plzeň – Borská Pole
 • Doba realizace
  09/0009 - 11/2011
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference