Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Globus České Budějovice - Přístavba restaurace

Popis zakázky

Předmětem díla jsou stavební úpravy stávající restaurace a přístavba k této restauraci. Stavebními pracemi dojde k její rozsáhlé modernizaci a významnému rozšíření. Bude vybudována nová moderní kuchyň, na kterou bude navazovat výdejní pult pro samoobslužný provoz a následně volný prostor pro sezení hostů. V rámci výstavby proběhnou i stavební úpravy ve 2.NP, v prostoru šaten. Součástí prací je rovněž vybudování nové areálové splaškové kanalizace s novými lapoly tuku. Přístavba a stavební úpravy se budou provádět za provozu stávající restaurace, který bude částečně omezen. Tento požadavek investora vyvolá potřebu etapizace prací včetně plynulého přepojení stávající a nové kanalizace a lapolů.

 • Investor
  Praha West Investment, k.s.
 • Místo
  Česká republika/České Budějovice
 • Doba realizace
  06/2014 - 11/2014
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference