Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Domov pro seniory Sokolnice

Popis zakázky

Cena hejtmana v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2023.

Generální dodávka stavební části včetně prováděcího projektu nových objektů Domova pro seniory v Sokolnicích (stavba realizována v režimu Design & Build). Investorem projektu s názvem "Humanizace pobytových služeb Sokolnice" byl Jihomoravský kraj.

Objektově jde o novostavbu tří nových pavilonů pro 48 klientů Domova pro seniory včetně zázemí pro ošetřovací a zdravotní personál. Objekty se nacházejí v parkovém prostředí památkově chráněného areálu barokního zámečku. Veškeré zemní práce byly prováděny za dozoru archeologického ústavu. Součástí díla bylo rovněž vypracování prováděcí projektové dokumentace a projektu skutečného provedení stavby. Veškeré projekční práce byly realizovány v systému BIM.

Budovy mají dvě nadzemní podlaží a jsou založeny na základových pasech, obvodové zdivo je plynosilikátové, stropy jsou betonové. Fasáda je ze silikonové probarvené omítky, obvodové dveře jsou hliníkové, okna částečně plastová, vnitřní dveře dřevěné posuvné.

Pavilony mají krovy ze sbíjených dřevěných vazníků, snížené části mezi obytnými budovami mají foliovou jednoplášťovou střechu.

Budovy jsou bezbariérové (dva výtahy), v 1. NP propojeny pochozí betonovou monolitickou pavlačí s povrchem ze slinuté keramické dlažby na terčích.

Rovněž byly provedeny veškeré venkovní přípojky a vnitřní instalace inženýrských sítí včetně kanalizace, slaboproudů, silnoproudých instalací, VZT a topení a zdravotechniky.

Dešťová voda je průběžně zadržována v retenčních nádržích dodaných v rámci areálové přípojky kanalizace.

Vytápění objektu je prováděno pomocí podlahového vytápění z instalovaných tepelných čerpadel (země – voda), která využívají jako zdroj topného média 12 vrtů hloubky 100 m realizovaných v areálu parku. Výkon tepelného čerpadla je 22,9 kW. Stavba je energeticky úsporná, všechny objekty mají průkaz energetické náročnosti budovy tř. A.

V pavilonech bylo v obytných místnostech nainstalováno LED osvětlení Spectrasol s počítačově řízenou proměnlivou intenzitou a speciální barvou spektra, které přispívá k duševnímu komfortu klientů Domova (biodynamické osvětlení). Pokoje jsou vybaveny komunikačním systémem sestra-pacient. Součástí stavby byla realizace komunikací (687 m2) a parkoviště (195 m2).

 

 • Investor
  Jihomoravský kraj
 • Místo
  Sokolnice
 • Doba realizace
  07/2021 - 01/2023
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference