Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

CTPark Ostrava – Hala O11

Popis zakázky

Nosná konstrukce objektu haly O11 má pravidelný obdélníkový půdorys osových vnějších rozměrů 72m x 142m.

V hale se nachází dvoupodlažní vestavba s horní úrovní montovaného stropu na kótě +3,65m nad 1.NP. Vestavba je rozdělena na levou a pravou část. Levá část má pravidelný obdélníkový půdorys osových vnějších rozměrů 34m x 8m.

Nosná konstrukce objektu je provedena jako montovaná z atypických železobetonových prefabrikovaných prvků. V příčném směru je hala třílodní s rozpětím lodí 24m. Modulová vzdálenost os hlavních sloupů haly v podélném směru je 12m.

V hale se nachází montovaná dvoupodlažní vestavba s horní úrovní montovaného stropu na kótě +3,65m nad 1.NP. Nosnou konstrukci stropů tvoří průvlaky ukládané v podélném směru na osovou vzdálenost 6m na konzoly, nebo hlavy sloupů. Průvlaky mají průběžné jednostranné či oboustranné ozuby šířky 150mm. Na tyto ozuby průvlaků jsou poté uloženy předpjaté stropní panely v tloušťce 250mm. Okraje stropní konstrukce uzavírají stropní ztužidla průřezu 200x450mm osazená na konzolách sloupů.

Schodiště jsou založené na monolitických pasech s horní hranou v úrovni -0,200m a jsou sestavené z průvlaků, schodišťových stěn, schodišťových ramen a mezi-podest, smontované standardním postupem ve smyslu platného projektu stavby.

 • Investor
  CTP Invest, spol. s r.o.
 • Místo
  ČR/ Ostrava
 • Doba realizace
  06/2018 - 12/2018
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference