Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

CT Kone – Brno Škrobárny – Budova VIII- AKZO NOBEL

Popis zakázky

Jednalo se o halový objekt půdorysných rozměrů 60x48 m s dvěma administrativními vestavky. Střešní konstrukci tvoří ŽB vaznice průřezu T délky 15 m. Tyto byly kladeny v osových vzdálenostech 6 m na zhlaví sloupů a vynášejí OK střešní plášť. Světlá výška pod vaznice je 7 m. Oba administrativní vestavky mají půdorysné rozměry 6,4 x 6 m. Stropní konstrukci tvoří panely spiroll tl. 200 mm, které jsou osazeny na průvlaky průřezu L. Součástí dodávky byly rovněž ŽB prefabrikované schodiště, základové nosníky, rampové můstky a opěrné stěny.

 • Investor
  Škrobárna Reality a.s.
 • Místo
  ČR
 • Doba realizace
  10/2010 - 11/2010
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference