Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Continental Barum, s.r.o., SO 01 Annex 3 a SO 226 Sklad tekutých chemikálií

Popis zakázky

Zakázka sestává z výstavby dvou na sobě nezávislých objektů v areálu Continental Barum. Objekt SO01 Annex 3 je třípodlažní hala s nosnou konstrukcí z prefabrikovaných železobetonových dílců, opláštění haly je sendvičovými panely, střecha je skládaná jednoplášťová na trapézovém plechu. Před započetím výstavby je třeba provést demolice a demontáže stávajících objektů a přeložky inženýrských sítí.

Objekt SO226 Sklad tekutých chemikálií je jednopodlažní hala pro skladování tekutých hořlavin. Nosná konstrukce sloupů, vazníků a ztužidel je z prefabrikovaných železobetonových dílců, opláštění haly je zděná cihelná konstrukce se zateplovacím pláštěm a omítkou, střecha je skládaná jednoplášťová na trapézovém plechu. K hlavním traktu objektu skladu přiléhají plochy pro skladování prázdných obalů a manipulační plochy s ocelovou nosnou konstrukcí a zastřešením z trapézového plechu.

 

 • Investor
  Continental Barum, s.r.o.
 • Místo
  Otrokovice/Česká republika
 • Doba realizace
  11/2016 - 07/2017
 • Typ stavby
  Průmyslové stavby
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference