Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Areál ITS – výroba, vývoj, kompletace

Popis zakázky

Komplex budov je složen z administrativní budovy, ke které je z jihozápadní strany přimknuta vývojově kompletační hala včetně provozu fitness. Hmotové řešení je koncipováno jako soubor kvádrů s ustupující fasádou pro zvýraznění hlavního vstupu a s výrazným zakončením koruny stavby ve formě vykonzolovaného zastřešení terasy posledního podlaží.

Součástí projektu je také demolice stávajícího objektu haly, u kterého zůstává zachován pouze nosná prefabrikovaný skelet, který bude využit pro novou dvoupodlažní budovu o půdorysu 14,7 m x 33,4 m a výšky cca 7,4 m. Přístavba je navržena jako čtyřpodlažní objekt bez podsklepení o půdorysu 22,0 m x 34,0 m výšky 15,7 m. Součástí je příprava pro jeřábovou dráhu o nosnosti 8 tun. Konstrukci přístavby tvoří prefabrikovaný žb skelet, který je v úrovni 5.NP nadstaven ocelovou nádstavbou.

 • Investor
  Virenoso one, SE
 • Místo
  Česká Republika/Brno
 • Doba realizace
  05/2017 - 02/2018
 • Typ stavby
  Průmyslové stavby
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference