Novinky #29

Elektrárna Krasavino připravena pro najetí do zkušebního provozu

Elektrárna Krasavino připravena pro najetí do zkušebního provozu

Společnost PSG-International a.s. úspěšně dokončila montáž paroplynové elektrárny o kapacitě 65 MW v Krasavinu, ve Vologodské oblasti Ruské federace a zahajuje její najíždění do zkušebního provozu. Tato významná zakázka, jejíž finanční objem činí 90 mil. EURO, by nebyla možná bez aktivní podpory Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vedení České exportní banky a EGAP, a dalších státních institucí, podporujících export českých firem na východní trhy.

8.12.2009