Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
11. ledna 2013

PSG zahájilo rok 2013 prezentací výsledků a oceněním pracovníků

Prezentace předběžných hospodářských výsledků za rok 2012, plány a připravované projekty roku 2013 i ocenění nejlepších pracovníků bylo hlavní náplní novoročního „Setkání zaměstnanců skupiny PSG“, které se uskutečnilo 9. ledna v mnohokrát oceněném Kongresovém centru Zlín. To firma podle návrhu Evy Jiřičné postavila před třemi lety a tradičně se sem její zaměstnanci sjíždí na začátku roku ze všech koutů země i světa. Hlavní záměry prezentoval generální ředitel společnosti Tomáš Krones, nejlepší zaměstnance ocenil společně s akcionáři.

Prezentace předběžných hospodářských výsledků za rok 2012, plány a připravované projekty roku 2013 i ocenění nejlepších pracovníků bylo hlavní náplní novoročního „Setkání zaměstnanců skupiny PSG“, které se uskutečnilo 9. ledna v mnohokrát oceněném Kongresovém centru Zlín. To firma podle návrhu Evy Jiřičné postavila před třemi lety a tradičně se sem její zaměstnanci sjíždí na začátku roku ze všech koutů země i světa. Hlavní záměry prezentoval generální ředitel společnosti Tomáš Krones, nejlepší zaměstnance ocenil společně s akcionáři.
„Setkání není důležité jen dovnitř firmy jako místo zhodnocení uplynulého roku a prezentace výhledů na rok další, ale také jako signál k našim partnerům a zákazníkům, že máme široký a kvalitní tým připravený plnit jejich zadání a požadavky,“ uvedl Tomáš Krones.
Ocenění pracovníci: Libor Tureček za zpracování nabídek a realizační přípravu AVX Bzenec, Michaela Markvartová za obchodní a realizační přípravu stavební části Ekologizace tepelného zdroje Frýdek-Místek. Miroslav Krajíček za dlouhodobě spolehlivé vedení střediska a realizace zakázek elektro. Michal Čaňo za odborný a obětavý přístup k zavádění technologie monolitických železobetonových konstrukcí v rámci nejen divize betonových konstrukcí, ale celé společnosti. Antonín Vingárek za dlouhodobě dokonalé zpracování dokumentace systému kvality, které v letošním roce završí certifikací CE pro oddělení ocelových konstrukcí. Karel Kamenář za dlouhodobý odpovědný přístup ke správě majetku ve společenství PSG, jeho efektivního využívání a ekonomické provozování. Jiří Hejduk za dlouhodobý aktivní a zodpovědný přístup na stavbách a mimořádné osobní nasazení v nelehkých podmínkách stavby elektrárny Kurgan v Ruské federaci. Radek Ševčík za nadstandardní a iniciativní přístup k plnění úkolů na svěřeném úseku stavby ve specifických podmínkách egyptského stavebnictví.
Jiřina Pšenčíková, Libuše Němečková, Lenka Bezručová, Eva Kubíčková, Monika Soukupová za dlouhodobý nadstandardní přístup k vedení účetnictví a související daňové agendy. Petr Libora za vedení zakázek pro ÚJV Řež, Vilém Čech - Uznání za celoživotní práci pro PSG a jeho výrobu ocelových konstrukcí.