Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Výrobní závod Jaguar & Land Rover Slovakia

Popis zakázky

Nosná konstrukce objektu administrativní budovy má nepravidelný půdorys modulových vnějších rozměrů 90m x 297,5m. Nosná konstrukce objektu je provedena jako montovaná z atypických železobetonových prefabrikovaných prvků. Jedná se o železobetonový skelet (v části půdorysu dvoupodlažní) v základním modulovém osovém systému 7,5m x 7,5m.

V severní části i v jižní části tohoto celku jsou umístěny dvě prefabrikovaná přímá schodiště sestavená ze stěnových panelů, průvlaků, schodišťových ramen a mezi-podest. Obě schodiště jsou založené na monolitických pasech s horní hranou v úrovni dle aktuální realizační dokumentace základových konstrukcí a smontované standardním postupem ve smyslu platného projektu stavby. Dále je na obou koncích severní a jižní části umístěna výtahová šachta založená na monolitických pasech s horní hranou v úrovni dle aktuální realizační dokumentace základových konstrukcí, a která je sestavená ze stěnových panelů osazených mezi sloupy.

 • Investor
  TAKENAKA EUROPE GmbH
 • Místo
  Slovenská republika/Nitra
 • Doba realizace
  12/2017 - 08/2018
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference