Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

G-TES PROJECT Nitra

Popis zakázky

Objekt sestává ze čtyř vzájemně propojených částí – hlavní výrobní haly Lisovna a Svařovna, technologický přístavek UTILITY a Administrativní přístavek. Nosnou konstrukci celé stavby tvoří atypický železobetonový prefabrikovaný skelet. Stavba je založena na širokoprofilových vrtaných pilotách s hlavicemi, v nichž jsou vytvořeny kalichy.

Výrobní hala Lisovny je obdélníkového půdorysu. Jedná se o dvoulodní halu s modulovým rozpětím vazníků 36,0 + 12,0 m. Světlá výška haly pod vazník je 16,5 m. V lodi B-C se uvažuje s pojezdem 3ks mostových jeřábů o nosnosti 20t. V ose 9 je navržena dilatace haly.

Výrobní hala Svařovny je obdélníkového půdorysu. Jedná se o halu s modulovým rozpětím vazníků 24,0 m. Vazníkové rámy v podélném směru lodí je po  12,0 m. Světlá výška haly pod vazník je 8,5 m. Hlavní vnitřní sloupy skeletu jsou rozmístěny v pravidelném rastru po 24 m.

Technologická přístavba objektu UTILITY je obdélníkového půdorysu. Přístavba má charakter jednolodní haly s modulovým rozpětím vazníků 18,0 m. Vazníky jsou osazeny ve vzdálenostech 6,0 m. Světlá výška haly pod vazník je v nejnižším místě 8,05 m.

Administrativní přístavba je obdélníkového půdorysu. Přístavba má charakter jednolodní haly s modulovým rozpětím vazníků 20,0 m. Vazníky jsou osazeny ve vzdálenostech 6,0 m. Světlá výška haly pod vazník je v nejnižším místě 3,96 m.

 • Investor
  TAKENAKA EUROPE GmbH
 • Místo
  Slovenská republika/ Nitra
 • Doba realizace
  08/2018 - 07/2019
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference