Stavíme pro budoucnost
Kariéra

Novinky ze světa PSG

PSG
Stavba školy v Čelákovicích začala!
6.6.2019

Stavba školy v Čelákovicích začala!

Pražský závod PSG dlouho čekal na vyrozumění investora, že je možné začít s výstavbou základní školy v Čelákovicích. V pátek 17. května poklepem na základní kámen ředitel pražského závodu PSG Construction Ing. Martin Vaňač, ve společnosti náměstkyně ministra školství RNDr. Zuzany Matouškové, starosty města Čelákovice Ing. Josefa Pátka, místostarosty Ing. Petra Studničky, Ph.D., a dalších hostů slavnostně zahájil projekt „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“.