Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
9. února 2024

Zahájili jsme letošní ročník Talentu PSG

Po roční pauze jsme se vrátili s novou energií a ještě větší touhou podporovat a rozvíjet talenty PSG.

Naslouchali jsme zpětné vazbě od účastníků pilotního ročníku a letošní program jsme upravili podle jejich podnětů a přání. Nový ročník Talentu PSG tak nabídne ještě lepší prostředí pro rozvoj dovedností a kariérního růstu zapojených kolegů.

Protože se nám přihlásilo více zájemců, než dokážeme v jednom ročníku proškolit, rozdělili jsme kolegy do dvou skupin. Jedna pojede v uceleném rozvojovém plánu Talent PSG 2024 se společnými tématy, jednotnými termíny, a dokonce s povinnými testy na konci každého modulu. Po každém setkání si budeme ověřovat nejen to, jak se kolegům vzdělávací den líbil, ale rovnou si také ověříme, co si zapamatovali, co chtějí využít a hned uvedou do praxe, ale i to, co třeba považovali za zbytečné. 

Co je také jinak, je obsah jednotlivých modulů – vedle povinných informací, které chceme kolegům předat, dostávají interní lektoři také předem zadání témat, která naše talenty zajímají, takže se z dané oblasti dozví více praktických tipů a současně informací o tom, jak firma funguje jako celek. Další novinkou je zapojení dvou projektových manažerů do tzv. Dne s projektovým manažerem. K dispozici tak budou mít účastníci talentového programu různé typy staveb v rozdílných fázích rozestavěnosti. Drobnou změnou je plánované střídání lokalit, kde se budou kolegové školit. Aby to bylo pro všechny co nejvíc fér, budeme se scházet i mimo Otrokovice. 

Úvodní workshop začal HR prezentací, která nejen představila detaily letošního ročníku, ale také nahlédla do role jednotlivých útvarů v rámci společnosti. Následoval blok věnovaný ekonomice, ve kterém finanční ředitel skupiny představil praktické příklady a názorně ukázal, jak ekonomické rozhodnutí ovlivňuje každodenní chod naší firmy. Den zakončil obchodní útvar, kde vedoucí nabídky a přípravy podrobně popsala principy získávání zakázek a naceňování. Všichni zájemci se také ochotně zapojili do vyplnění osobnostních dotazníků. K jejich výsledkům dostali zpětnou vazbu a doporučení a mají tak možnost na konci Talentu porovnat svůj pokrok a zlepšení, pokud si dali za cíl cokoliv změnit k lepšímu. 

A co druhá skupina kolegů, kteří se letos do Talentu nevešli? I jim se věnujeme. Na úvodním setkání jsme si hlavně objasnili, že když to letos nevyšlo, neznamená to, že bychom o podporu jejich rozvoje neměli zájem. Naopak. Mají nyní jedinečnou příležitost rozvíjet se individuálně, přesně podle svých představ v souladu s jejich pozicí. S některými jsme si nastavili dokonce přesný harmonogram a je moc fajn vidět, že jsou kolegové aktivní a sami se hlásí o další úkoly a kroky. Někteří se přidali do „digitalizační pracovní skupiny“, jiní si s pomocí HR domlouvají individuální školení u zkušených kolegů, další si vyhledávají a absolvují vybraná on-line školení na Seduo. Těší nás jejich aktivita a držíme pěsti, abys se podařilo dosáhnout nastavených cílů.