Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
20. září 2023

V Praze-Řepích stavíme dům s pečovatelskou službou

Vyhráli jsme výběrové řízení na kompletní novostavbu domu s pečovatelskou službou včetně nutné infrastruktury v městské části Praha-Řepy.

Předání staveniště se uskutečnilo 19. září, během slavnostního aktu zahájení stavby byla naplněna časová schránka, která bude umístěna v objektu. Zastupitelé městské části do schránky uložili dopis budoucím generacím, pamětní medaili i flash disk s projektovou dokumentací, PSG do schránky věnovalo slivovici z vlastních sadů a firemní magazín. Stavbě požehnal také kněz P. Lukáš Lipenský, O.Cr. z pražského arcibiskupství.

V nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce vedené v otevřeném řízení nabídla společnost PSG Construction a.s. nejnižší cenu 323.232.323,37,- Kč bez DPH. Dům s pečeovatelskou službou se závazala postavit za 23 měsíců od okamžiku předání staveniště, tedy do srpna 2025.

„Pro Prahu 17 i pro naši společnost je stavba domu s pečovatelskou službou významný projekt v horizontu nadcházejících dvou let. Děkuji zástupcům městské části, že vytrvali v úsilí o zahájení této důležité stavby, jelikož výběrové řízení stálo nemálo sil. Naším mottem je, že "stavíme pro budoucnost", a v tomto případě budeme stavět pro lepší budoucnost našich starších spoluobčanů,“ řekl Peter Surovič, předseda představenstva PSG Construction a.s.

Budova se 105 ubytovacími jednotkami o velikosti 1+kk a 2+kk bude mít 125 lůžek. Součástí DPS budou zázemí pro Centrum sociálně zdravotních služeb (CSZS), společné prostory pro seniory, terapeutické a rehabilitační prostory, sál a jídelna. V rámci zakázky vybudujeme také tzv. atrium, klidovou zónu uprostřed budov, kde se budou nacházet stromy, okrasné květiny, vodní prvek, mlatové chodníky včetně pískového povrchu pro pétanque a mobiliář.

Stavba je situována na nároží na v současnosti nezastavěném pozemku. Založení bude provedeno na základových pasech, nosná konstrukce bude vyzdívaná v kombinaci se železobetonovými sloupy. Stropy budou tvořeny filigránovými panely nebo železobetonovými prefabrikovanými panely. Střecha je naprojektována plochá, jednoplášťová. Obvodový plášť bude zateplen minerální vatou, přičemž musíme použít certifikovaný systém ETAG 004. 

Název stavby: Dům s pečovatelskou službou v Praze-Řepích 

Předpokládaný termín realizace: 09/2023 – 08/2025

Investor: Městská část Praha 17 

Závod PSG: Praha 

Projektový manažer: Miroslav Rosík   

 

Vizualizace: ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.