Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
18. června 2010

V Bystřici pod Hostýnem bude nové výjezdové středisko záchranky, které staví PSG

Novostavbu výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje realizuje od jara letošního roku v Bystřici pod Hostýnem stavební skupina PSG. Nový objekt záchranky, který bude dokončen již v září letošního roku, má zlepšit pracovníky podmínky pro lékaře i další personál, tak aby mohli poskytovat životně důležité služby pro pacienty této části zlínského regionu.

Novostavbu výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje realizuje od jara letošního roku v Bystřici pod Hostýnem stavební skupina PSG. Nový objekt záchranky, který bude dokončen již v září letošního roku, má zlepšit pracovníky podmínky pro lékaře i další personál, tak aby mohli poskytovat životně důležité služby pro pacienty této části zlínského regionu.
Stavba je řešena jako dvoupodlažní objekt. V přízemí se nachází 4 stání pro sanitní vozy, sklady zdravotnického materiálu, čistého a špinavého prádla, dílna a další zázemí. Ve 2. podlaží jsou navrženy prostory pro personál-lékaře, řidiče a zdravotnický personál, denní a školící místnost, šatny, sociální zařízení.
Založení objektu je na základových pasech, obvodové zdivo a příčky cihelné, stropy jsou železo betonové, zastřešení plochou střechou s izolací folie PVC. Projekt je řešen tak, aby splnil požadavky na užívání staveb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Patrik Kamas