Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
19. července 2022

U ostravské zoo budujeme parkovací dům

Uzavřeli jsme další spolupráci se Statutárním městem Ostrava, tentokrát v rámci stavby vícepodlažního parkovacího domu u zoo.

Náš ostravský závod pracuje na další zakázce na domácím území. Parkovací dům vyroste na pozemku mezi dvěma stávajícími parkovišti, která nabízejí bezmála 500 parkovacích míst. Dvoupodlažní parkovací dům, který nabídne i možnosti parkování na střeše, navýší parkovací kapacitu u zoo zhruba o 180 míst. 

Stavba byla zahájena v červenci, dokončení je předběžně plánováno v jarních měsících roku 2023.