Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
12. září 2017

Stavba tiskárny ve Zlíně

PSG Construction zahájilo práce na výstavbě nové průmyslové haly tiskárny společnosti Z – studio ve Zlíně.

PSG Construction zahájilo práce na výstavbě nové průmyslové haly tiskárny společnosti Z – studio ve Zlíně. Součástí dodávky je kromě moderní haly se špičkovým tiskařským vybavením také třípatrová administrativní budova a venkovní obslužný dvůr s manipulační rampou.

Pro instalaci technologie bude nutné včasné předání části objektu a zajištění stabilního klimatu uvnitř, což je jedna z podmínek zdárné instalace moderního zařízení.