Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
21. března 2022

Rozvoj PSG talentů

Letos byl oficiálně zahájen první ročník “Rozvoje PSG talentů”, který odstartovalo úvodní setkání, jehož cílem bylo připomenou důležitost jednotlivých režijních útvarů pro chod stavby a také shrnutí stěžejních ekonomických pojmů.

Během února měli účastníci prostor pro splnění volných bloků, kde si vyzkoušeli například den v účtárně, den s projektovým manažerem anebo den na reklamacích. Tématem březnového setkání byla komunikace s obchodními partnery a lektorem, který účastníkům sděloval své rady a zkušenosti přímo z praxe. Tímto lektorem byl výkonný ředitel společnosti PSG C Ing. Jaroslav Ševela. V dubnu budou účastníci pokračovat v plnění programu volných bloků a na květen je pro ně připraven seminář na téma Etiketa v praxi.