Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
14. listopadu 2023

Rozšíříme výrobní závod společnosti umdasch The Store Makers v Litomyšli

Začátkem listopadu jsme slavnostně zahájili stavbu rozšíření českého výrobního závodu společnosti umdasch The Store Makers, jedné z předních evropských firem na vybavování obchodů.

Stávající výrobní areál v Litomyšli se do konce roku 2024 rozšíří o zhruba 5 000 metrů čtverečních. 

Slavnostní zahájení formou symbolického výkopu se uskutečnilo za přítomnosti zástupců rodiny vlastníků a představenstva rakouské společnosti Umdasch Group AG i vedení společnosti umdasch The Store Makers. 

Základní myšlenkou celé stavby je efektivní rozšíření výroby a optimalizace logistiky celého výrobního procesu s respektem k životnímu prostředí a s využitím trendů v oblasti „zelených“ staveb (zelené střechy, zelené fasády-treláže, vkusné sadové úpravy) a architektury.  

Přístavba půdorysného tvaru písmene U bude plynule navazovat na stávající sklady a truhlárnu. Půdorysné rozměry přístavby budou 76,55 x 87,6 m, výška přístavby nad přilehlým okolním terénem je navržena 8,9 m. Nosnou konstrukci objektu bude tvořit železobetonový skelet, který kompletně dodá naše PREFA z PSG a.s. Zajímavostí je jistě řešení jižní fasády nové přístavby, která bude doplněna o zelené pásy. 

V severní části přístavby bude umístěna nová truhlářská dílna, zatímco v jižní části bude expediční sklad, nad nímž bude patro šaten pro zaměstnance, jídelna a vstupní prostory. Ve stávající části truhlářské dílny bude řešena dispoziční rekonstrukce. V existující části výrobního areálu vzniknou nové kanceláře a část nových šaten. Součástí prací budou také nové zpevněné plochy a parkoviště v areálu včetně terénních úprav. 

Název stavby: Rozšíření areálu umdasch The Store Makers v Litomyšli 
Předpokládaný termín realizace: 11/2023 – 12/2024 
Investor: umdasch Story Design s.r.o. 
Závod PSG: Otrokovice