Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
6. ledna 2010

Rekonstrukce „Obchodního centra ve Zlíně“ začala

Společnost PSG - International zahájila na začátku ledna rozsáhlou rekonstrukci Obchodního centra ve Zlíně (dříve známého také jako „Dům potravin“), které se nachází v centru krajského města. Objekt slouží v současné době především k obchodním účelům.

Společnost PSG - International zahájila na začátku ledna rozsáhlou rekonstrukci Obchodního centra ve Zlíně (dříve známého také jako „Dům potravin“), které se nachází v centru krajského města. Objekt slouží v současné době především k obchodním účelům. PSG jako dodavatelská společnost převzala staveniště od soukromého investora 4. ledna 2010 a ihned zahájila práce na rekonstrukci budovy, která nese č. p. 4352. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci stávajícího objektu, včetně výměny fasádního pláště, součástí je také stavební úprava přiléhající části podchodu pod jednou z hlavních zlínských ulic. Termín předání investorovi je stanoven na konec července letošního roku.

Ivana Otradovcová