Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
18. června 2010

PSG začalo s výstavbou střediska správy a údržby v Selenci

Výstavbu střediska správy a údržby rychlostní komunikace (SSÚR) Selenec, která tvoří základnu pro celý jí svěřený úsek rychlostní kominukace R1 Nitra, Západ – Selenec, R1 Selenec – Beladice a R1 Beladice – Tekovské Nemce, zahájilo v červnu PSG. Zajímavostí projektu je skutečnost, že celá zakázka výstavby rychlostní komunikace R1 i s areálem SSÚR Selenec je PPP projektem budovaným pro Slovenský stát. Doba realizace je plánována na jeden rok.

Výstavbu střediska správy a údržby rychlostní komunikace (SSÚR) Selenec, která tvoří základnu pro celý jí svěřený úsek rychlostní kominukace R1 Nitra, Západ – Selenec, R1 Selenec – Beladice a R1 Beladice – Tekovské Nemce, zahájilo v červnu PSG. Zajímavostí projektu je skutečnost, že celá zakázka výstavby rychlostní komunikace R1 i s areálem SSÚR Selenec je PPP projektem budovaným pro Slovenský stát. Doba realizace je plánována na jeden rok.

V areálu střediska dodávaného PSG se budou nacházet administrativní budovy pro hasičský záchranný sbor, dopravní policii, údržbu silnic, garáže pro osobní a nákladní automobily, servisy vozidel, sklady posypového materiálu, náhradních dílů, dopravních značek, odpadů a také čerpací stanice pohonných hmot, parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily.
Nosným systémem všech budov bude železobetonový skelet vyplněný zdivem s kontaktním zateplovacím systémem. Nosné střešní konstrukce budou taktéž z železobetonu v kombinaci s ocelí, pokryté trapézovým plechem se zateplením a hydroizolací.
SSÚR Selenec je střediskem základního typu, které plní úlohy na úseku údržby a běžných oprav vozovek rychlostní komunikace a ostatních dopravních ploch, včetně odvodnění tělesa komunikace, bezpečnostních zařízení a ostatních součástí komunikací, vegetace, mostních objektů, svislého a vodorovného dopravního značení a objektů areálu SSÚR.

Patrik Kamas