Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
18. června 2010

PSG staví pro obyvatele největšího sídliště ve Zlíně nové koupaliště

Výstavbu moderního koupaliště na Jižních Svazích, největším sídlišti ve Zlíně, realizuje PSG ve sdružení SMO. Stavební práce na veřejností očekávaném projektu byly zahájeny v květnu a ukončeny by měly být na jaře roku 2011, tak aby zařízení mohlo obyvatelům začít sloužit k trávení volného času již další léto.

Výstavbu moderního koupaliště na Jižních Svazích, největším sídlišti ve Zlíně, realizuje PSG ve sdružení SMO. Stavební práce na veřejností očekávaném projektu byly zahájeny v květnu a ukončeny by měly být na jaře roku 2011, tak aby zařízení mohlo obyvatelům začít sloužit k trávení volného času již další léto.
Areál koupaliště je dispozičně rozdělen do několika celků, které zahrnují provozní budovu, venkovní bazény a zpevněné plochy, travnaté odpočinkové plochy a parkoviště s příjezdovou komunikací. V provozní budově jsou navrženy převlékárny, sociální zařízení, sprchy, pokladna, občerstvení, místnost plavčíka s ošetřovnou, technologická místnost s výměníkovou stanicí a místnost úpravny a filtrace vody.
Ve venkovních zpevněných plochách jsou umístěny čtyři betonové bazény s povrchovou úpravou bazénovou folií – plavecký bazén 25 m, relaxační bazén, dětský bazén, dojezdový bazén pro skluzavku a tobogán.
Koupaliště bude sloužit výlučně pro rekreaci a odpočinek na dosud nevyužitém velmi špatně přístupném jižním svahu.

Patrik Kamas