Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
19. června 2018

PSG slavnostně zahájilo stavbu nové budovy centrální stanice Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

V pondělí 18. června 2018 byla slavnostně zahájena stavba nové budovy centrální požární stanice Zlín.

V pondělí 18. června 2018 byla slavnostně zahájena stavba nové budovy centrální požární stanice Zlín. Významného aktu položení základního kamene nové budovy se zhostili statutární představitelé HZS ČR, Města Zlína a dodavatele stavby. Slavnostní poklepání kamene provedli genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bella MSc., primátor MUDr. Miroslav Adámek, výkonný ředitel PSG Construction a.s. Ing. Jaroslav Ševela, ředitel krajského ředitelství HZS ZLK plk. Ing. Vít Rušar a velitel centrální stanice Zlín mjr. Ing. Jan Klepáč.

Důvodem stavby nové budovy je kapacitně a technologicky nevyhovující stávající objekt, kde se nyní nachází krajské ředitelství a zároveň i stanice zlínských profesionálních hasičů.

Projekt s celým názvem „ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI STANICE ZLÍN HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ZLÍNSKÉHO KRAJE S DŮRAZEM NA PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A NOVÝM RIZIKŮM“ zahrnuje stavbu nové čtyřpodlažní budovy včetně podzemního podlaží pro garáže a rekonstrukci stávající budovy krajského ředitelství ve Zlíně.