Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
2. srpna 2018

PSG si váží svých loajálních a věrných zaměstnanců

Slavnostním předáním poděkování a věcného daru ocenilo vedení společnosti PSG svou kolegyni, paní Naděždu Haltmarovou, za její dlouholetou precizní práci a nasazení v barvách PSG.

Slavnostním předáním poděkování a věcného daru ocenilo vedení společnosti PSG svou kolegyni, paní Naděždu Haltmarovou, za její dlouholetou precizní práci a nasazení v barvách PSG. Představitelé skupiny PSG Juraj Surovič a Jaroslav Ševela vyjádřili vděčnost, vyzdvihli její obětavost, důslednost, pracovní úspěchy a loajalitu k firmě za celou dobu působení v PSG.