Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
8. června 2012

PSG se bude podílet na výstavbě 980ti megawattové paroplynové elektrárny v Erbilu v iráckém Kurdistánu

Stavební společnost PSG se bude podílet na výstavbě 980ti megawattové paroplynové elektrárny v Erbilu v iráckém Kurdistánu. U příležitosti podnikatelské mise vedené ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou podepsala společně se svým partnerem tureckou společností Renaissance Construction klíčový EPC kontrakt s důležitým hráčem v iráckém petrochemickém průmyslu KAR Group. Na financování projektu se bude podílet Česká exportní banka.

Stavební společnost PSG se bude podílet na výstavbě 980ti megawattové paroplynové elektrárny v Erbilu v iráckém Kurdistánu. U příležitosti podnikatelské mise vedené ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou podepsala společně se svým partnerem tureckou společností Renaissance Construction klíčový EPC kontrakt s důležitým hráčem v iráckém petrochemickém průmyslu KAR Group. Na financování projektu se bude podílet Česká exportní banka.

„Tento projekt je dobrým příkladem mezinárodní spolupráce. Ministerstvo průmyslu a obchodu využije svých proexportních nástrojů, aby se tento obchod úspěšně realizoval a byl inspirací i pro další podnikatelské subjekty“, říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

„Uvítali jsme tuto příležitost, protože přesně naplňuje očekávání nové vládní exportní strategie, která klade důraz právě na rychle se rozvíjející trhy mimo Evropskou unii, což Irák bezesporu je. Navíc jsme přesvědčeni, že úspěšné zvládnutí tohoto projektu otevře do Iráku cestu dalším českým exportérům, což je více než žádoucí“, zdůrazňuje generální ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra

„Irák pro nás představuje velmi nadějné teritorium, protože česká značka tu není věcí neznámou - naše obchodní vztahy s touto zemí mají bohatou historii. Uvědomme si, že v sedmdesátých a osmdesátých letech to byly naše firmy, které postavily šedesát procent iráckých rafinérských kapacit,“ dodává náměstek GŘ ČEB Michal Bakajsa.

Projekt výstavby elektrárny v Erbilu je v současném Iráku největším exportním kontraktem. Oblast energetiky patří v obnovujícím se iráckém hospodářství k jednoznačným prioritám, určujícím možnosti dalšího rozvoje průmyslu i služeb a zvyšování životní úrovně tamějších obyvatel.

„Pro PSG je to po velkých elektrárnách v Ruské federaci další z významných energetických projektů. Střední východ považujeme za perspektivní a rychle rostoucí trh nejen v energetice, ale rovněž v oblasti průmyslu,“ uvedl místopředseda představenstva PSG International Ivan Veselý.

Tento projekt je jednou z mnoha iniciativ vyplývajících z Memoranda o strategické spolupráci, které u příležitosti Turecko-českého obchodního fóra 14. února podepsali představitelé PSG International a Renaissance Holding a.s. za účasti prezidenta České republiky Václava Klause, prezidenta Turecké republiky Abdullaha Güla a ministra průmyslu a obchodu České republiky Martina Kuby. Základy k této spolupráci byly položeny už během loňské státní návštěvy premiéra České republiky Petra Nečase v Iráku.

„Uvítali jsme nastavení strategické spolupráce formou Joint Venture s PSG International v našem regionu právě kvůli realizaci těchto typů projektů za účasti České exportní banky“, zdůrazňuje prezident Renaissance Holding Erman Ilicak.

Pro český export představuje Joint Venture mezi společností PSG a jejím tureckým partnerem Renaissance Holding velký přínos. Renaissance Holding totiž patří mezi největší celosvětové generální dodavatele ve stavebnictví. Kromě Turecka působí například i v Ruské federaci, na Ukrajině, v Libyi a Kataru. Spolupráce obou firem tak může podstatným způsobem přispět k diverzifikaci českého exportu a snížení jeho závislosti na stagnujících trzích Evropské unie.