Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
6. ledna 2010

PSG prochází úspěšně externími audity svých odběratelů

Stavební společnost PSG – International, a. s. ze skupiny PSG úspěšně prošla v uplynulém období několika náročnými externími audity ze strany svých zákazníků - investorů stavebních projektů. Audity se týkaly podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a také systému managementu kvality na stavbě. Jejich úspěšné absolvování prokázalo vysokou připravenost PSG realizovat náročné stavební projekty při dodržení všech potřebných postupů.<br />

Stavební společnost PSG – International, a. s. ze skupiny PSG úspěšně prošla v uplynulém období několika náročnými externími audity ze strany svých zákazníků - investorů stavebních projektů. Audity se týkaly podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a také systému managementu kvality na stavbě. Jejich úspěšné absolvování prokázalo vysokou připravenost PSG realizovat náročné stavební projekty při dodržení všech potřebných postupů. Dva zákaznické audity se uskutečnily před podpisem kontraktu na stavbu Výrobní haly Morava v Holešově, provedla si je společnost DuPont.

Tyto audity byly zaměřeny především na dodržování „Speciálních podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro dodavatele stavebních prací“ a byly realizovány na projektu rezidenční výstavby „Bytový dům Křiby“ ve Zlíně, který byl investován AIP development a dále na stavbě logistického areálu Gienger v Napajedlích. Na významné zakázce „Sklad vyhořelého jaderného paliva Jaderné elektrárny Temelín“ společnosti ČEZ byl zase proveden audit systému managementu kvality s přihlédnutím ke zvýšeným požadavkům v oblasti kvality v odvětví jaderné energetiky.


Ivana Otradovcová