Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
1. listopadu 2013

PSG přechází na německý model řízení

Vedoucí firma skupiny PSG, společnost PSG – International a. s., přechází od 1. listopadu 2013 na německý model řízení.

Vedoucí firma skupiny PSG, společnost PSG – International a. s., přechází od 1. listopadu 2013 na německý model řízení. V rámci této změny bylo jmenováno nové představenstvo společnosti ve složení: Ing. Tomáš Krones (předseda představenstva), Ing. Martin Štěpánek, Ing. Pavel Peterka (členové představenstva). Akcionáři společnosti se budou nadále podílet na zásadních rozhodnutích firmy, strategickém řízení a udržování vztahů s klíčovými zákazníky a institucemi z pozic v dozorčí radě, jejíž součástí je dle platných pravidel i zástupce zaměstnanců.

„Nové představenstvo přebírá s veškerou důvěrou akcionářů kompletně řízení všech činností firmy. Cílem těchto změn je rovněž zefektivnění fungování společnosti a jasné zaměření na náš základní cíl, tedy spokojeného klienta a dosažení přiměřeného zisku z naší činnosti,“ uvedl za dozorčí radu Rudolf Skaunic, který opustil post předsedy představenstva.