Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
29. srpna 2013

PSG opět mezi stabilními firmami, získalo ČEKIA Stability Award

PSG letos opět získalo prestižní ocenění ČEKIA Stability Award, a to již počtvrté v řadě. Cena je samostatnou kategorií žebříčku CZECH TOP 100. Držitelem hodnocení AA (vynikající) – je za stavební skupinu PSG akciová společnost PSG - International.

PSG letos opět získalo prestižní ocenění ČEKIA Stability Award, a to již počtvrté v řadě. Cena je samostatnou kategorií žebříčku CZECH TOP 100. Držitelem hodnocení AA (vynikající) – je za stavební skupinu PSG akciová společnost PSG - International. Hodnocení AA dle organizátorů znamená: stabilní společnost, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku.

„Opakované umístění PSG v tomto žebříčku dlouhodobě potvrzuje naši stabilitu, pozici na trhu i transparentnost směrem k partnerům a zákazníkům doma i na zahraničních trzích,“ uvedl generální ředitel PSG Tomáš Krones. Hodnocení ČEKIA Stability Award měří stabilitu jednotlivých společností, když poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika, která je vyjádřena ČEKIA Stability Ratingem.

Ocenění zvyšuje důvěryhodnost a prestiž firem na trhu, čímž firmám přináší řadu marketingových i obchodních benefitů. Zároveň deklaruje, že společnost, která toto ocenění používá, praktikuje politiku otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací o výsledcích svého hospodaření nebo vlastnické struktuře, což jsou nedílné součásti samotného hodnocení ČEKIA Stability Rating.