Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
2. února 2010

PSG modernizuje čistírnu odpadních vod ve Valašských Kloboukách

Realizaci projektu intenzifikace čistírny odpadních vod ve Valašských Kloboukách, která slouží osmi tisícovkám ekvivalentních obyvatel města a okolí, zahájilo PSG na počátku února. Cílem modernizace zařízení je jeho větší efektivita a ochrana životního prostředí. PSG má s podobnými stavbami zkušenosti a obdobnou zakázku realizovalo například v roce 2009 ve Slavičíně.

Realizaci projektu intenzifikace čistírny odpadních vod ve Valašských Kloboukách, která slouží osmi tisícovkám ekvivalentních obyvatel města a okolí, zahájilo PSG na počátku února. Cílem modernizace zařízení je jeho větší efektivita a ochrana životního prostředí. PSG má s podobnými stavbami zkušenosti a obdobnou zakázku realizovalo například v roce 2009 ve Slavičíně.

Rekonstrukce stávající mechanicko biologické čistírny zahrnuje zvýšení její technické a technologické úrovně, snížení spotřeby elektrické energie a především zvýšení ochrany recipientu, tedy vodního útvaru, do něhož vyúsťují znečištěné odpadní vody a u něhož se využívá přirozené schopnosti zbavit se znečištění přírodními procesy. Práce budou realizovány od února do října roku 2010.

Ivana Otradovcová