Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
30. června 2022

PSG je opět připraveno být generálním partnerem hokejového klubu Berani Zlín

Přečtěte si veřejné prohlášení majoritního akcionáře PSG Ing. Juraje Suroviče k aktuální situaci hokejového klubu PSG Berani Zlín.

Drazí fanoušci zlínského hokeje a naší stavební skupiny PSG,

v posledních dnech se jméno naší skupiny v médiích a na veřejnosti často skloňuje (a bohužel mnohdy nikoliv pozitivně) v souvislosti se jmenováním nového výkonného ředitele a generálního manažera klubu PSG Berani Zlín, jehož jsme desetiprocentním vlastníkem a dlouhodobým generálním sponzorem.

Původně jsem nechtěl aktivně vystupovat s veřejným prohlášením, abych nerozproudil zbytečné emoce při tomto citlivém vyjednávání, ale vzhledem k současné situaci bych vám rád sdělil několik faktických informací k našemu angažmá v hokejovém klubu:

  • Před třemi lety jsme se na žádost primátora města Zlína rozhodli znovu aktivně vrátit do působení v klubu, já jako aktivní spoluvlastník, Patrik Kamas jako jeden z jednatelů. V této souvislosti se nám klub podařilo provést těžkými covidovými sezonami se stabilní ekonomikou.
  • Bohužel letošní sezona skončila zásadním sportovním neúspěchem a sestupem z extraligy ledního hokeje. Jednatelé byli připraveni na své odvolání, to však město v té době neiniciovalo.

  • Prozradím vám ještě malé tajemství – před uplynulou sezonou jsem byl rozhodnutý, že to bude náš poslední společný rok a po sezoně již v partnerství pokračovat nebudeme. To jsem ale netušil, jak špatně na tom zlínský hokej bude. A jelikož i v osobním životě razím heslo, že v těžkých chvílích se blízcí neopouští, tak bych sám sobě nedokázal obhájit, že jsme od klubu odešli v době nejtěžší. A není to ani filozofie PSG. Společně s Patrikem Kamasem jsme proto připravili koncept konsorcia některých silných firem z regionu (PSG, Samohýl Motor, Trinity bank, Vitar a další privátní subjekt) a tato situace nám dávala smysl z hlediska finančního zajištění klubu i realizace našeho cíle, kterým nebylo nic menšího než okamžitý návrat do extraligy.

  • Došlo k pečlivému výběru a instalování trenérského týmu u mužů v čele s Rostislavem Vlachem. Společně byl poskládán A tým pro příští sezonu (zůstali ti hráči, o které klub stál a dokázal se s nimi dohodnout na nových nebo upravených smlouvách, byli získáni hráči, o které jsme usilovali). Sportovní stránka byla v odborné i laické veřejnosti pozitivně přijata.

  • V klubu panoval soulad, jednota a jasné rozdělení rolí pro přípravu nové sezony.

  • Stejně tak jsme jako vlastníci byli v souladu s tím, že vyhlásíme výběrové řízení na výkonného ředitele a generálního manažera. Jasně jsme byli dohodnuti na tom, že dáme šanci nejlepšímu kandidátovi. Do výběrového řízení se nakonec přihlásil i Patrik Kamas, který spolu s dalšími jednateli odvedl kus práce při přípravě na příští sezonu z hlediska sportovního i ekonomického a měl silnou podporu a respekt uvnitř klubu. Přesto jsme byli i my dva dohodnuti, že pokud bude ve výběrovém řízení silnější kandidát než Patrik Kamas, dostane hlas i od PSG – to v zájmu toho nejlepšího pro klub.

  • Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 10 kandidátů, do druhého kola prošli 4 a ve finále se rozhodovalo mezi dvěma, jedním z nich byl Patrik Kamas (kterého jsem podpořil za PSG já, a dále Tomáš Valášek a Petr Čajánek za zapsaný hokejový spolek, dva zástupci rady města měli jiný názor). Protože jsme ale město nechtěli přehlasovávat a byli dohodnuti na tom, že vítěz má být zvolen konsenzem (což byl i požadavek Patrika Kamase ve výběrovém řízení), snažili jsme se jednat, nevedlo to ale k výsledku a Patrik Kamas následně od kandidatury z těchto důvodů ustoupil.

  • Následně město přišlo s návrhem kandidáta Roberta Hamrly, který ve výběrovém řízení nezískal žádný hlas. Proto zapsaný spolek navrhl novou variantu: volbu Jiřího Marušáka s asistentem Petrem Čajánkem jako zachování kontinuity výše uvedené přípravy sezony v A týmu i mládeži. To však město odmítlo.

  • Představenstvo zapsaného spolku tak muselo projednat nominaci Roberta Hamrly na jednání v pondělí 27. 6. s jasným výsledkem (7 proti jmenování, 1 pro, 1 se zdržel). Prezentoval se i Robert Hamrla a hlasování bylo reakcí na jeho představy o fungování, finančním zajištění a způsobu řízení klubu. (V návaznosti na informace v médiích o podání trestního oznámení je třeba upřesnit, že tato slova ze strany nominanta města padla, a to v souvislosti se situací, pokud by nebyly zajištěny finanční prostředky na provoz klubu/A týmu. To bylo členy představenstva vnímáno jako zbavování se případné zodpovědnosti za zajištění financování klubu, protože v této fázi sezony se rozpočet z financí partnerů tvoří a nemůže být plně zajištěn. Jeho zajištění by tak bylo hlavním úkolem nového GM a VŘ). Již v pondělí večer bylo jasně známo, jak se z.s. k nominantovi města na následující VH postaví. Stejný názor ze stejných důvodů jako zástupci z.s. jsme s Patrikem Kamasem sdíleli jako členové zapsaného spolku i skupiny PSG.

  • Následné valné hromadě klubu PSG Berani Zlín s.r.o. jsme tak jmenování Roberta Hamrly neumožnili (společně se zapsaným spolkem máme 51 procent podílu společnost, zbytek vlastní město). Podpořili jsme ale změnu struktury klubu a snížení počtu jednatelů s tím, že se PSG svého postu vzdá a Patrik Kamas tak byl odvolán. Činili jsme to jako vstřícný krok k městu s tím, že PSG se z principu nebrání rozumným změnám.

V souvislosti s tímto souhrnem událostí chci konstatovat, že mě osobně i PSG na klubu záleží. Jasně ale říkám, za nás oba s Patrikem Kamasem, že Robert Hamrla nebyl člověk, kterému by bylo možné klub s naším vlastnickým podílem svěřit a jeho jmenování by bylo mnohem větším rizikem než současný nejistý stav a uvažování města o snížení finanční podpory.

Jako zástupci PSG jsme se po celou tuto dobu chovali korektně, transparentně, snášeli jsme uměle vyvolávaný mediální tlak (např. naprosto nereálné příběhy o nákupu extraligové licence z Karlových Varů, lži o špatném účetnictví, či držení se židlí, které nejsou de facto placeny). Hledali jsme konstruktivní řešení. Pevně věřím, že ho v následující době nalezneme, ať už to bude jmenování Jiřího Marušáka nebo nové a transparentní výběrové řízení.

Každopádně mohu deklarovat, že za aktuálních podmínek jsme znovu připraveni stát se generálním partnerem klubu PSG Berani Zlín s.r.o., pokud bude zájem ze strany ostatních akcionářů a domluvíme se na rozumném konsensu.

Závěrem bych rád vyzval současné i budoucí zastupitele města Zlína, aby zvážili prodej akcií klubu do rukou soukromému subjektu. Zdlouhavé rozhodovací procesy a politikaření do vrcholového sportu nepatří. Společně se zmiňovaným konsorciem firem ze zlínského regionu jsme připraveni akcie od města odkoupit, abychom pomohli postavit nové základy celému zlínskému hokeji od A-týmu až po mládež a zajistit klubu dlouhodobé stabilní fungování.

Ing. Juraj Surovič,
majoritní akcionář PSG