Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
28. ledna 2014

PSG dokončilo stavbu Laboratorního centra technologické fakulty ve Zlíně

Stavba laboratorního centra Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla po jedenácti měsících úspěšně dokončena a zkolaudována.

Stavba laboratorního centra Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla po jedenácti měsících úspěšně dokončena a zkolaudována. Centrum stojí ve východní části Baťovského areálu a sousedí s objektem stávající Fakulty technologické, s níž je také funkčně propojeno. Nová budova umožní soustředit veškeré výukové a vědeckovýzkumné kapacity do jednoho celku. Mimo laboratoří v něm budou posluchárny a seminární místnosti.

„Byl to jeden z dalších důležitých a zajímavých projektů PSG v oblasti pozemního stavitelství. Jsme rádi, že jsme ho zvládli dodat v požadovaném krátkém čase i kvalitě, a to také díky výborné spolupráci s investorem,“ uvedl generální ředitel PSG Tomáš Krones.

PSG realizovalo generální dodávku včetně zabudování všech potřebných technologií (audiovizuální a didaktická technologie, systém nepřetržitého napájení, automatické řízení vytápění a chlazení) a také vybavení laboratoří. Zajímavostí je vytápění a chlazení budovy technologií získávání nízkopotencionálního tepla a chladu pomocí tepelných čerpadel a rozvodů zabudovaných v pilotách objektu. Náklady na projekt byly téměř 530 milionů korun, z toho 85 procent činily evropské dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.