Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
15. října 2021

Přístavba pasivního Domu Kněžny Emmy v Neratovicích

Jedná se o přístavbu pětipodlažního objektu (čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží) ke stávajícímu objektu domova pro seniory a nástavbu jednoho podlaží nad stávajícím přízemním spojovacím krčkem, které je tvořeno gastro provozem a prádelnou.

Přístavba k jižní straně stávající budovy bude sloužit především pro ubytování klientů. Přístavba má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, ve kterém je umístěno 23 parkovacích stání, z toho čtyři parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. V ubytovací části se nachází sedm dvoulůžkových pokojů, z toho dva pokoje mají svou koupelnu, zbylé pokoje mají k užívání dvě centrální koupelny na patře. V patře se dále nachází garáž, zázemí pro jídelnu, sociální zařízení pro klienty, veřejnost a pro personál. Ve druhém nadzemní podlaží je osm dvoulůžkových pokojů, z toho dva s vlastní koupelnou, zbylé pokoje mají k užívání dvě centrální koupelny na patře. V tomto patře je umístěna sesterna, denní místnost, strojovna technologie, šatny pro ženy a muže zvlášť, sociální zařízení, sklad prádla, relaxační a společenská místnost. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží je projektováno osm dvoulůžkových pokojů. Je zde rovněž plánována sesterna, sklady, relaxační a společenské místnosti. Přístavba je projektována bezbariérově, všechny pokoje mají buď společný balkon, nebo přímý vstup na terasu či zahradu.

Obálka pasivní budovy bude řešena jako celek s důrazem na maximální vzduchotěsnost. Objekt bude posouzen blower door testem: průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa: n50≤0,6.h-1. Test bude proveden technickým dozorem investora.