Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
24. ledna 2022

Novostavba obřadní síně vyroste v Ostravě - Vítkovicích

Podepsali jsme smlouvu se Statutárním městem Ostrava na výstavbu smuteční síně. Ta vyroste na místě bývalého objektu smuteční síně, která bude pro nevyhovující kapacitu a stav zbourána. Projekt realizuje ostravský závod PSG Construction.

Návrh respektuje současné prostorové uspořádání. Vstup do nového objektu je navržen na nároží v blízkosti centrálního vstupu na hřbitov. Na prostranství vstupu navazuje kryté podloubí smuteční síně. V blízkosti je navržen objekt technického zázemí provozu hřbitova. Tento objekt společně s technickou částí smuteční síně tvoří manipulační dvůr provozu hřbitova a smuteční síně. Při severní hranici hřbitova u vstupu z ulice Na obvodu je nově umístěn objekt kamenictví a plocha parkoviště rozšiřující stávající kapacitu.

Objekt smuteční síně je obdélníkového půdorysu, tvořeného dvěma základními objemy. Nižší část objektu zahrnuje především pomocné prostory provozu smuteční síně a podloubí navazující na prostranství před smuteční síní. Druhým objemem je samotný prostor smuteční síně vystupující nad nižší část. Smuteční síň je dispozičně členěna na několik částí. Na vstup pro smuteční hosty navazuje hala a toalety, schodiště na balkón a samotný vstup do smuteční síně. Z haly pro hosty je možný také vstup do malé smuteční síně/výstavu. Na tuto veřejnosti přístupnou část navazuje provoz technického zázemí smuteční síně. Z podloubí je možná také vstup do administrativní části. Fasáda je navržena s povrchem z omítky s malou zrnitostí. Sokl objektu bude kamenný. Prvky oplechování jsou pak navrženy z titanzinkového plechu. Fasáda objektu bude bílá s kontrastními prvky (klempířské prvky, kamenné obklady).