Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
15. února 2021

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy rozšíříme o nové výukové prostory

Kolegové z pražského závodu PSG Construction zahájili novou zakázku pro Karlovu univerzitu v Praze.

Cílem projektu je dobudování výukových prostor pro teoretické ústavy v areálu 2. LF Univerzity Karlovy. Objekt bude sloužit pro zkvalitnění vzdělávací činnosti, budou zde umístěny nové učebny, posluchárna a konzultační místnosti včetně zázemí pro studenty, zaměstnance a technické zařízení.