Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
30. dubna 2014

Laboratorní centrum technologické fakulty ve Zlíně je otevřeno

Laboratorní centrum Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo slavnostně otevřeno a začalo sloužit svému účelu. Centrum, které PSG postavilo za jedenáct měsíců, je jednou z nejlépe vybavených škol v České republice.

Laboratorní centrum Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo slavnostně otevřeno a začalo sloužit svému účelu. Centrum, které PSG postavilo za dvacet měsíců, je jednou z nejlépe vybavených škol v České republice. Jeho otevření se účastnil i generální ředitel PSG Tomáš Krones. „Výsledek práce je perfektní, jsem rád, že jsme se na takto zajímavé a pro školství výjimečné stavbě mohli podílet. Spolupráce s investorem byla výborná, i proto se vše zvládlo v krátkých termínech a kvalitě,“ uvedl generální ředitel.

Centrum stojí ve východní části Baťovského areálu a sousedí s objektem stávající Fakulty technologické, s níž je také funkčně propojeno. Nová budova umožní soustředit veškeré výukové a vědeckovýzkumné kapacity do jednoho celku. Mimo laboratoří v něm budou posluchárny a seminární místnosti. Náklady na projekt byly téměř 530 milionů korun, z toho 85 procent činily evropské dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.