Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
27. září 2021

Již po čtvrté v řadě jsme získali ocenění v soutěži stavba roku

PSG Construction získalo již po čtvrté v řadě ocenění v soutěži stavba roku Zlínského kraje. V úterý 21. září 2021 se konal již 19. ročník této soutěže a my jsme si z něj odnesli Čestné uznání za stavbu Vodní svět ve Velkých Karlovicích v kategorii stavby občanské vybavenosti.

„Jsme rádi, že naše stavby jsou již tradičně uznávané odbornou porotou. Obdržená ocenění z posledních ročníků potvrzují schopnosti našich týmů plnit výzvy v podobě ambiciózních zadání investorů, a dokazují, že naší doménou nejsou jen průmyslové stavby. Velké poděkování patří především projektovému týmu, TDI a investorovi, že nám toto dílo umožnil zrealizovat“ uvedl Ing. David Blažek, ředitel závodu Otrokovice.

Areál Vodní svět dokonale zapadá do krajinného rázu Velkých Karlovic a obrazně s ní tvoří jeden funkční celek. Celý objekt je postaven z přírodních materiálů, kterému dominuje kámen a dřevo (sibiřský modřín) v kombinaci s hliníkovým systémem výplní otvorů. Obzvlášť originálním způsobem jsou řešené sauny ve tvaru válců, které jsou umístěny kaskádovitě v těsné blízkosti hlavní budovy a jsou tak architektonickým doplňkem celé stavby. Celý areál je řízen vyspělou technologií zabírající celé podzemní podlaží hlavního objektu.

Soutěž vyhlásila Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.