Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
20. června 2024

Domov Alzheimer Přerov získal Čestné uznání

Za rekonstrukci Domova Alzheimer Přerov jsme získali Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2024 Zlínského kraje.

Porotu oborové soutěže zaujala v kategorii staveb realizovaných mimo území Zlínského kraje naše rekonstrukce pětipodlažní budovy na sociální a zdravotnické zařízení Domov Alzheimer. Po loňském Čestném uznání pro dostavbu areálu 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze tak stejné ocenění získal i Domov Alzheimer Přerov.

Jedná se o moderní pobytové zařízení sociálních služeb s kapacitou 114 lůžek ve dvoulůžkových pokojích. 

Budova č.p. 1117/30 byla postavena na začátku 60. let 20. století podle projektu z roku 1957 jako administrativní budova pro projektový ústav a nebyla po celou dobu užívání zásadně rekonstruována. Vzhledem k tomu byly prostory morálně i technicky zastaralé.  

Záměrem investora bylo budovu přestavět pro potřeby sociální a zdravotní, kde hlavním účelem objektu Domova Alzheimer bude ubytovaní klientů se zabezpečením zdravotní péče a pobyt v tomto objektu včetně stravování a odpočinku v klidových zónách objektu uvnitř i vně. Ve třech podlažích (4. NP, 3. NP a 2. NP) jsou patra zaměřena pouze na ubytování klientů a jejich každodenní pobyt. V 1. NP je umístěno zázemí vedení domova – kanceláře, jídelna s terasou, recepce s kavárnou a hlavní vstup do objektu. V podzemním patře 1. PP je situován zejména gastro provoz, prádelna, šatny pro zaměstnance a technické zázemí objektu. 

Stavba si vyžádala vzhledem ke změně funkčního využití doplnění venkovních přístupových cest a současně i přístavbu samotné věže, kde je umístěno schodiště vč. lůžkového výtahu. Budova byla doplněna jedním lůžkovým výtahem, výtahem, který vznikl v zrcadle původního schodiště, a výtahem pro gastro, který ústí v jídelně 1. NP.  

Stávající nosné konstrukce byly staticky doplněny ocelovými konstrukcemi a táhly, byla provedena částečná sanace betonových nosných konstrukcí. Celý objekt byl zateplen v místech, kde se střídají fasádní systémy kontaktní a provětrávaný, které jsou rovněž odděleny i barevně. Objekt po rekonstrukci splňuje bezbariérový přístup, proto musely být zbudovány dvě nájezdové rampy a pro zásobování provozu gastro byla osazena zvedací plošina.