Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
10. února 2023

Dokončená zakázka: Domov pro seniory, Sokolnice

V polovině ledna jsme předali investorovi projekt Humanizace pobytových služeb DPS Sokolnice a zároveň stavební úřad stavbu úspěšně zkolaudoval.

Projekt zahrnoval výstavbu nízkoenergetických a moderně vybavených dvojdomků o dvou nadzemních podlažích, které mají za cíl zkvalitnit život seniorů. Práce na zakázce již nyní probíhají ve stádiu řešení vad a nedodělků.

Domov seniorů v Sokolnicích sestává z moderních dvojdomků se sedlovou střechou, které jsou propojené chodbou v přízemí. Přístavba nabízí 45 lůžek, díky kterým se odlehčí kapacita současného zařízení. Součástí stavby je parkovací stání s kapacitou 14 míst.

Projekt Humanizace pobytových služeb DPS Sokolnice jsme realizovali za značně obtížných materiálových a finančních podmínek v době velkého růstu cen a nedostupnosti stavebních materiálů na trhu.

Za jistou zajímavost lze považovat například fakt, že kromě generální dodávky stavby je součástí našeho díla i prováděcí projekt včetně nábytkového vybavení a skutečné provedení v systému BIM a zajištění kolaudačního souhlasu.   

Další zajímavostí je dodávka a montáž tzv. biodynamického osvětlení, což jsou speciální LED svítidla s počítačově řízenou, časově proměnlivou intenzitou a spektrálně upravenou barvou světla, která mají přispívat k duševnímu a zdravotnímu komfortu klientů domova.   

Stavba se nachází v příjemném parkovém prostředí památkově chráněného areálu barokního zámečku v Sokolnicích. Veškeré výkopové práce byly prováděny za dozoru archeologického ústavu. Stavbu jsme zahájili slavnostním poklepáním na základní kámen 8. září 2021.