Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
21. července 2021

CROSS – vývojové centrum pro budoucnost postaví PSG ve Zlíně

Výstavbu moderního vývojového a produkčního sídla společnosti CROSS ve Zlíně zahajuje PSG Construction. Nadčasová administrativní budova má zajistit především kvalitní a inspirativní pracovní prostředí.

Její zajímavostí je střešní heliport, užití zelené střechy nebo unikátní systém předsunuté fasády s výrazným znakem písmene X.

„Tento projekt pro budoucnost je pro nás výzvou, kdy můžeme ukázat, že dokážeme realizovat špičkové stavby, které budou patřit k moderním i za dvacet let. PSG má ve svém mottu uvedeno, že staví pro budoucnost, a toto je ten nejlepší příklad,“ uvedl výkonný ředitel PSG Construction Jaroslav Ševela.

Nové sídlo je tvořeno několika na sebe navazujícími objekty. Patro podzemních garáží pro více než stovku automobilů a motocykly bude realizováno jako „bílá vana“, což zajistí nepropustnost vody u spodní stavby, která je situována u řeky Dřevnice. Vývojová budova ve tvaru písmene H bude postavena z monolitického betonu, rozměry 53 x 56 metrů se čtyřmi plnoplošnými podlažími, páté patro je vytaženo nad střední spojovací částí a nad ním je ocelová konstrukce heliportu na šikmých sloupech. Střešní plášť je navržen jako zelená střecha. Před objektem bude předsazena ocelová konstrukce s fasádou ze žaluziových lamel ve tvaru X, které odkazuje na název společnosti a akcentuje na jednu z jejich hlavních činností – řízení provozu nejen samotných křižovatek.

Navazující objekt výroby je opět situován nad podzemním parkovištěm, jedná se o čtyřpodlažní skelet opláštěný sendvičovými panely a propojený s hlavní budovou spojovacím krčkem. Budova výroby přechází opláštěním do objektu skladu polotovarů a expedice s atikovou výškou 16,5 metru. Zachycení dešťových vod zajišťují dvě akumulační retenční nádrže.

Vnější komunikace jsou tvořeny asfaltobetonovým povrchem, manipulační plocha u expedice pak betonovou plochou se striáží. Vnější parkovací plochy mají opět kapacitu téměř sto stání, z toho je takřka čtyřicet parkovacích míst určeno pro dodávkové automobily a šest pro invalidy.

Nový objekt vyroste v průmyslové zóně Trní v místní části Zlín-Malenovice, kde PSG již realizovalo tiskárnu Z-Studio a skladovací a provozní budovy Flintstore.

 

 Vizualizace: B-Projekting