Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
20. prosince 2013

ČEB a EGAP schválily projekt paroplynové elektrárny v Iráku, podílet se bude PSG

Dozorčí rady ČEB a EGAP schválily financování a pojištění největšího letošního společného obchodního případu. Jde o výstavbu jedné ze tří fází projektu paroplynové elektrárny v iráckém Erbílu (autonomní oblast Kurdistán). Vývozcem je česká společnost PSG, která dodá technologii parního cyklu o nominálním výkonu 280 MW pro iráckou společnost KAR Power.

Česká exportní banka poskytne financování formou vývozního odběratelského úvěru ve výši 271 370 830 USD. Maximální pojistná hodnota celé transakce je pro EGAP téměř 7,5 mld. korun. Podle ČEB a EGAP jde o referenční zakázku v oblasti energetiky v celém arabském světě, investorem je silná skupina KAR Company, která je významným soukromým operátorem ropných polí v Iráku. „A především – vidíme zde pozitivní dopad na zaměstnanost v České republice – vznikne více než 1500 pracovních míst. Zároveň však řadíme tento případ mezi případy s mimořádně vysokým pojistným rizikem. Irák podle hodnocení OECD spadá do sedmé, tedy nejrizikovější kategorie,“ dodává k obchodnímu případu generální ředitel EGAP Jan Procházka. Vývozce PSG International deklaruje prokazatelný podíl zboží českého původu 70 procent. „Pro PSG jde samozřejmě o velmi důležitou exportní zakázku, na kontraktu se ale bude podílet téměř 50 dalších českých subdodavatelů včetně malých a středních podniků. V České republice díky této zakázce vznikne významný počet nových pracovních míst“, dodal k celé transakci generální ředitel PSG International Tomáš Krones. Stavba druhé fáze paroplynové elektrárny má trvat maximálně 28 měsíců. První fáze je v podstatě hotová a měla by být uvedena do provozu už začátkem příštího roku, kontrakt na 3. fázi výstavby získalo Německo.

Účast českých subjektů na projektu a nezanedbatelný podíl zboží českého původu také podpoří diverzifikaci českého exportu, který je v současnosti z více jak 83 % závislý na trzích Evropské unie. „Nesmíme také zapomínat na významnou referenční hodnotu projektu. České firmy tak v tomto regionu potvrdí svoji schopnost dodávat špičkové technologie a investiční celky“, říká generální ředitel ČEB Jiří Klumpar a dodává: „byl to právě Irák, kde naše firmy v sedmdesátých a osmdesátých letech postavily až 60 % tamějších rafinérských kapacit a tento projekt tak může významně oživit již dříve získané renomé značky Czech Made.“

Klíčový význam tohoto projektu pro možné další zakázky v regionu vyplývá ze současné situace v irácké energetice. Irák trpí akutním nedostatkem elektrické energie - v současné době vyrábí cca 7000MW elektřiny, přičemž poptávka na celkový odběr činí 24000MW. Podle energetické koncepce Iráku jsou investice do energetického sektoru strategické a irácká vláda předpokládá vybudování nové sítě elektráren v hodnotě 5 miliard USD během příštích 5 let. Dle odborného odhadu potrvá uvedení iráckého energetického sektoru do udržitelného stavu nejméně dalších 10 až 15 let a vyžádá si investice ve výši cca 150 - 200 mld. USD.

„Samozřejmě, že musíme velmi odpovědně spolu s kolegy z Exportní garanční a pojišťovací společnosti zvažovat i možná rizika projektu odpovídající historii, vývoji a charakteru tohoto regionu. Ale vzhledem k tomu, že do irácké ekonomiky proudí investice z celého světa, nemůžeme dlouho váhat, chceme-li obstát v konkurenci“, upozorňuje Jiří Klumpar. Podle generálního ředitele EGAP Jana Procházky není ani český export do Iráku žádnou novinkou, v nedávné minulosti se i díky pojištění od EGAP podařilo do této země vyvézt technologické zařízení pro vodohospodářství a české firmy se výraznou měrou podíleli například na rekonstrukci rafinérie v Basře. Právě dodávky českých komponentů pro rafinérie jsou z pohledu exportu nejžádanější, české firmy mají v Iráku stále dobré jméno. Strategickým odvětvím je však nyní kromě rafinérií právě elektroenergetika a Česko není jediné, kdo se snaží na tento trh proniknout. „V průběhu letošního roku Irák uzavřel dohody s řadou zahraničních společností, např. korejskými firmami nebo řeckou společností Metka o výstavbě nových elektráren s celkovým výkonem 15 tisíc MW,“ říká k situaci v Iráku generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Kromě podpory rozvoje ropného a energetického sektoru pokračuje irácká vláda v povzbuzování investic do obnovy a výstavby infrastruktury. Čína tak dodá moderní vlaky, Japonsko bude obnovovat systém zásobování oblasti Basry pitnou vodou, Spojené arabské emiráty se rozhodly investovat do bytové výstavby, Italové získali kontrakt na výstavbu strategických mostů. Pro autonomní oblast Kurdistánu je pak tradičním a velmi silným partnerem Turecko. I proto PSG International na celé transakci spolupracuje s tureckou přední stavební společností Renaissance.