Certifikace

Výrobní společnosti z naší stavební skupiny mají zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu, který zajišťuje plnění požadavků zákazníka a maximální kvalitu realizovaných staveb, minimalizaci dopadů na životní prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podnikání zohledňující společenskou odpovědnost.

 

Integrovaný systém managementu zahrnuje

Systém managementu kvality (QMS) (ČSN EN ISO 9001)

Certifikovaným systémem managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 společnost prokazuje schopnost trvale realizovat zakázky v souladu s požadavky zákazníka a příslušnými předpisy a normami.

Systém managementu kvality jsme poprvé certifikovali již v roce 1999, protože našim cílem je vysoká kvalita prováděných staveb a poskytovaných služeb.

 

Politika QMS

 

qms-const

Certifikát ISO 9001

PSG Construction a.s.

Certifikát ISO 9001

PSG a.s.

 

 

Systém enviromentálního managementu (EMS) (ČSN EN ISO 14001)

Plněním požadavků systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 zajišťujeme minimalizaci dopadů na životní prostředí a plnění právních a jiných požadavků v oblasti životního prostředí při realizaci zakázek i běžné činnosti společnosti.

K certifikaci systému environmentálního managementu jsme přistoupili již v roce 2005.

 

Politika EMS

 

ems-text-const

Certifikát ISO 14001

PSG Construction a.s.

Certifikát ISO 14001

PSG a.s.

 

 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SMS (ČSN ISO 45001)

Systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001 společnost prokazuje snižování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců a plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP při realizaci zakázek i běžné činnosti společnosti.

Bezpečnostní požadavky v oblasti stavební činnosti jsou velmi rozsáhlé, neboť souvisí již s přípravou, organizací, řízením a zejména vlastním prováděním stavebních prací při realizaci každého projektu.

Bezpečnost našich zaměstnanců a ostatních osob je jednou z hlavních priorit, proto jsme v roce 2005 zavedli a certifikovali systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Politika SMS

 

sms-text-const

Certifikát ISO 45001

PSG Construction a.s.

 

Certifikát ISO 45001

PSG a.s.


 

 

Systém managementu bezpečnosti informací – ISMS (ČSN ISO/IEC 27001)

Systém zajišťuje větší bezpečnost informací a snižuje riziko úniku citlivých informací. Zároveň zaručuje soulad požadavků zákazníků a legislativy na bezpečnost zpracovávaných informací.

 

Politika ISMS

 

ism-text

Certifikát ISO/IEC27001

PSG Direction  s.r.o.

 

 

Systém managementu společenské odpovědnosti - CSR (ČSN 01 0391)

Systémem managementu společenské odpovědnosti prokazujeme orientaci na odpovědný přístup k podnikání a přispíváme tak k udržitelnému rozvoji a podpoře kvality života jak zaměstnanců, tak i svého okolí.

 

Etický kodex

 

csr-text

Certifikát CSR

PSG Construction a.s. 

Certifikat CSN 0391

 

Zpráva CSR

Integrovaný systém managementu je pravidelně prověřován nezávislými certifikačními společnostmi QUALIFORM, a.s. a TAYLLORCOX s.r.o.

Osvědčení

Osvědčení realizátora ETICS dokládá naši způsobilost k provádění kontaktních zateplovacích systémů ETICS (external thermal insulation composite system), konkrétně systémů Baumit a Weber. Zateplování budov patří stále mezi velmi žádané stavební zakázky současnosti, a proto usilujeme i v této oblasti o zkvalitnění práce našich projektových týmů.

Dále jsme získali i osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby.